Toimitusjohtajan terveiset

VUODEN VAIHTUESSA

Menneenä vuonna 2023 elettiin nousevien kustannusten aikaa. Nousussa olivat lainojen korot, rakentamisen ja energian hinnat eli kaikki keskeiset asumisen hintaan vaikuttavat tekijät. Pääosa hinnoista on jäänyt kohonneelle tasolle, vain lainojen koroissa on ehkä tapahtumassa pienoista laskua. Tämän vuoksi jouduimme tekemään ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen tarkistuksen vuokrahintoihin vuodelle 2024. Päätös ei ollut helppo, kun tiesimme monen asukkaamme asumismenojen kasvavan muutenkin meistä riippumattomista syistä. Pystyimme mielestämme kuitenkin pitämään korotuksen maltillisena. Vuonna 2023 Janakkalan kodeilla aloitti työnsä asumisneuvoja, jonka toimenkuvan pääpaino oli asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön käynnistäminen eri muodoissa ja toiminnan ylläpito. Lisäksi hänen toimenkuvaansa kuuluivat maksusuunnitelmien laatiminen, naapurisovittelu ja viestintä. Ison työn asukasyhteyshenkilö on tehnyt myös ukrainalaisten kotoutumisessa. Toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin ja asukkailta on tullut positiivista palautetta. Kiitämme asukasyhteistyötapahtumiin osallistuneita ja toivomme aktiivista osallistumista myös vuonna 2024 järjestettäviin kerhoihin ja muihin tapahtumiin. Vuonna 2024 jatkamme kiinteistöjen isoja ja pienempiä korjauksia, joihin on budjetoitu noin 1 200 000 euroa. Ison osan vuosittaisesta korjausbudjetista lohkaisee putkiremontit, joita jatkamme yksi kiinteistö/vuosi tahdilla. Koska ikääntyvät kiinteistöt vaativat enenevässä määrin panostuksia korjauksiin, pyrimme kaikessa toiminnassa pitämään yllä kulukuria, jotta vuokrahinnat pysyvät kohtuullisina.

Omasta ja koko henkilökunnan puolesta kiitän asukkaita, hallitusta ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2023 sekä toivotan onnea ja menestystä vuodelle 2024.

Seppo Hakamäki Toimitusjohtaja Janakkalan Kodit