Ohjeita asumiseen

Asumisohjeet sekä vuokranantajan ja vuokraajan vastuut

Huoneiston kunnossapito ja vastuunjako

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Hänen on viipymättä ilmoitettava vesivuodoista, kosteusvaurioista ja muista asunnossa huomatuista vioista isännöitsijälle tai huoltomiehelle. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisestä vuokralaiselle voi seurata korvausvastuu.
Vuokranantajan on pidettävä kiinteistö ja asunnot asuinkelpoisessa kunnossa. Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa asunnon kunto. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tai hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.
Vuokralaisella on mahdollisuus tehdä asunnossaan pieniä korjauksia omalla kustannuksellaan. Suuremmat korjaukset edellyttävät remonttilupaa. Remonttiluvan antaa isännöitsijä tapauskohtaisesti. Huomioithan, että asukkaat eivät saa itse tehdä minkäänlaisia vesi-, viemäröinti- tai sähkötöitä.
Vastuunjakotaulukossa on määritelty asukkaan ja vuokranantajan vastuut.

Asukkaalle lain ja vuokrasopimuksen mukaan kuuluvia korjauksia ovat mm. seuraavat työt:

 • lisäavainten hankinta
 • uusi avain kadonneen tilalle
 • lukon uudelleen sarjoittaminen
 • turvalukon tai varmuusketjun asennus
 • ovisilmän hankinta tai korjaus
 • ikkunoiden lisätiivistys
 • pesukoneliitännät (käytettävä ehdottomasti ammattilaista)
 • palovaroittimen hankinta ja kunnossapito
 • sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien vaihto
 • ovisummerin paristojen vaihto
 • lattiakaivojen ja hajulukkojen puhdistus
 • ilmanvaihtoventtiilien puhdistus
 • liesikupujen ja liesituulettimien puhdistus

Järjestyssäännöt

Järjestysäännöt noudattavat pääpiirteissään yleistä järjestyslakia. Järjestyssäännöt löytyvät talosi ilmoitustaululta ja ne annetaan myös vuokrasopimuksen liitteenä. Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Sääntöjen noudattaminen on kaikkien etu.
Jos vuokralainen häiritsee muita asukkaita, tulisi asiasta ensisijaisesti ystävällisesti huomauttaa häiriön aiheuttajalle. Jos keskustelu ei auta ja häiriö on jatkuvaa, vuokralaisen tulee laatia asiasta kirjallinen ilmoitus alla olevalla lomakkeella ja toimittaa se allekirjoitettuna isännöitsijälle. Ilmoituksen painoarvo on huomattavasti suurempi, kun sen allekirjoittaa useampi eri asunnon asukas. Ilmoituksen perusteella vuokralaiselle voidaan antaa varoitus. Jos häiriö jatkuu, vuokrasopimus voidaan irtisanoa ja vuokralainen häätää. Häiriökäyttäytyminen voi olla myös yksi ratkaiseva syy siihen, että määräaikaista sopimusta ei jatketa.
Kiireellisissä tilanteissa on otettava yhteyttä viranomaisiin.
Järjestysäännöt noudattavat pääpiirteissään yleistä järjestyslakia. Järjestyssäännöt löytyvät talosi ilmoitustaululta ja ne annetaan myös vuokrasopimuksen liitteenä. Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Sääntöjen noudattaminen on kaikkien etu.

Turvallisuus

Vakuutukset

Talossasi on täysarvovakuutus. Se ei kuitenkaan korvaa huoneistopalossa tuhoutunutta kodin irtaimistoa, irtaimistovarastosta varastettua omaisuutta tai vesivahingossa huonekaluille aiheutuneita vahinkoja. Tätä varten asukkaan on hyvä ottaa kotivakuutus heti muuton yhteydessä.

Avaimet

Huolehdi, että asuntosi avaimet eivät joudu vääriin käsiin. Mikäli avaimet katoavat, ota yhteys toimistoomme. Kadonnut avain johtaa yleensä lukon sarjoitukseen kustannuksellasi. Sarjoitus ja avaimet tilataan aina toimistomme kautta.

Palovaroitin ja pelastussuunnitelma

Pelastuslaki edellyttää, että kaikissa asunnoissa on oltava palovaroitin. Lain mukaan palovaroittimen hankinnasta ja sen kunnossapidosta vastaa asukas. Janakkalan kodit on hankkinut asuntoihin 1-2 palovaroitinta asunnon koosta riippuen. Muuttaessasi tarkista että asunnosta löytyy sellainen.  Varmista säännöllisesti, noin kahden kuukauden välein, että palovaroitin on toimintakuntoinen. Vaihda paristo heti, kun varoitin ilmaisee pariston loppumisen varoitusäänellä.

Jokaiselle kiinteistölle on laadittu pelastussuunnitelma, josta löytyy tieto porraskäytävän ilmoitustaululta (rivitaloasukkaille jaettu erikseen). Kaikkien kiinteistöjen pelastussuunnitelmat ovat luettavissa kokonaisuudessaan myös Janakkalan Asunnot Oy:n toimistolla.

Asumisturvallisuus

Asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa asumisturvallisuuteensa. Lapsiperheiden on kiinnitettävä huomiota erityisesti lasten turvallisuuteen. Asumisturvallisuutta lisää toisten huomioon ottaminen sekä järjestyssääntöjen noudattaminen.

Jätehuolto ja kierrätys

Kaikissa kiinteistöissä on järjestetty sekä- ja hyötyjätteen keräys. Asukkaat voivat omilla toimillaan vaikuttaa syntyvän jätteen määrään ja pienentää jätehuollon kustannuksia lajittelemalla. Kiinnitä siis huomiota jätteiden oikeaan lajitteluun: sekajäte, biojäte, lasi, metalli, kartonki ja paperi ja lajittele nämä kaikki omiin astioihinsa. Kiinteistöistä löytyvien omien astioiden määrä ja lajitteluperuste vaihtelee kiinteistön koon mukaan.
Ohjeita lajitteluun sekä tietoa mihin voit toimittaa esim. vanhat vaatteet, kodin elektroniikkajätteet (televisiot, loisteputket jne.), romurenkaat, huonekalut löydät Janakkalan Jätteenkuljetuksesta 03 687 6425 tai janakkalan_jätteenkuljetus@pp.inet.fi. Kodinkoneiden, huonekalujen ja muiden suurien tavaroiden hävittäminen on asukkaan vastuulla. Niitä ei tule viedä jätekatokseen. Ongelmajätteiden, joihin kuuluvat myös energiansäästölamput, hävittämisestä asukkaiden tulee myös huolehtia itse. Muistathan, että viemäri ei ole jäteastia. WC- tai muihin viemäreihin ei saa laittaa materiaalia, joka voi tukkia viemärin. Tutustu vesilaitosyhdistyksen infoon.

Asukastoiminta

Asukastoimintaa säätelee laki yhteishallinnosta vuokrataloissa. Asukastoiminnan tarkoituksena on lisätä asukkaidemme asumisviihtyvyyttä ja edistää muun muassa talokohteidemme kunnossapidon sujuvuutta.

Janakkalan Asunnot Oy järjestää kaksi asukaskokousta vuodessa, toisen Tervakoskella ja toisen Turengissa. Siinä äänioikeus on kaikilla talon täysi-ikäisillä asukkailla. Asukaskokouksessa valitaan asukasjäsenet vuodeksi kerrallaan. Asukasjäsenet ovat mukana Janakkalan Asunnot Oy:n hallituksen kokouksissa.

 

Asukashallitus ja asukastoiminta

Asukaskokouksessa on mahdollisuus valita asukastoimikunta vuodeksi kerrallaan. Sen tehtävänä on muun muassa:

 • päättää askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä
 • päättää talkoiden ja muiden tilaisuuksien järjestämisestä
 • tehdä esityksiä ja neuvotella piha- ja korjaussuunnitelmista sekä ylläpidosta
 • edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista

Tarpeen mukaan Janakkalan Asunnot Oy auttaa esim. talkoiden järjestelyllä toimittamalla mm. pihanhoitovälineitä ja talkoovirvokkeita.

 

Janakkalan Asunnot Oy järjestää kaksi asukaskokousta vuodessa, toisen Tervakoskella ja toisen Turengissa. Siinä äänioikeus on kaikilla talon täysi-ikäisillä asukkailla. Asukaskokouksessa valitaan asukasjäsenet vuodeksi kerrallaan. Asukasjäsenet ovat mukana Janakkalan Asunnot Oy:n hallituksen kokouksissa.

Janakkalan Kodit järjestää asukkaille erilaisia asukastapahtumia Tohvelanraitti 5B27 asukastuvalla. Tulevista tapahtumista kerrotaan viikkoa ennen kotisivuilla ja www.facebook.com/janakkalankodit. 

Milloin pitää ottaa yhteyttä

Huoltoyhtiöön

 • kun asiasi koskee asuntosi kuntoon liittyvää kiireellistä päivystysasiaa
 • kun haluat tehdä vikailmoituksen asunnossasi olevasta viasta (huomioi vastuunjakotaulukko)
Kiireettömissä asioissa voit ilmoittaa viasta / puutteesta huoltoyhtiölle suoraan vikailmoituslomakkeella. Akuuteissa tilanteissa huoltoyhtiö Siivoustähdet MK Oy päivystää ympäri vuorokauden numerossa 050 555 4004.

Isännöitsijätoimistoon

 • kun haluat keskustella asuntosi kuntoon liittyvistä asioista
 • kun talossasi on järjestyshäiriöitä
 • kun haluat irtisanoa vuokrasopimuksesi
 • kun haluat keskustella vuokranmaksuun liittyvistä asioista
 • kun haluat vaihtaa asuntoa Janakkalan Asunnot Oy:n toiseen kohteeseen
Tarkemmat yhteystiedot jaotteluineen löydät Yhteystiedot-sivuilta.